Få 3 gratis forsikringstilbud i dag

Få 3 gratis forsikringstilbud i dag

11/12/2022 0 Af Tilbud

Hvad er en ejerskifteforsikring? Der kan være mange spørgsmål, når man ønsker en forsikring. Wilhelm Offersen i Lyngby skaffede sig på under 45 timer 3 prægtige forsikringstilbud og bestilte til at løse sagen. Vi arbejder hver eneste dag koncentreret med, at indhente tre tillokkende forsikring tilbud fra kyndige billige forsikringsselskaber i dit nærområde.

Forsikringsbetingelser for forsikringstilbud

Uanset hvilken forsikring der er tale om, er det nødvendigt såvel for kunden som for forsikringsselskabet nærmere at have defineret, hvilke hændelser der dækkes, og hvilke der ikke ydes dækning for tilbud. Denne afgrænsning og beskrivelse findes i det, der kaldes de generelle forsikringsbetingelser. Disse vil endvidere indeholde bestemmelser om:

  • Præmiebetaling og konsekvensen af manglende præmiebetaling
  • Anmeldelse af risikoforandring
  • Anmeldelse af skade og opgørelse af en sådan
  • Ophævelse af forsikringsaftalen

Bestemmelsen giver således et regelsæt for alle forhold, der måtte opstå under forsikringens løbetid. De generelle forsikringsbetingelser kan være suppleret med et eller flere særlige vilkår, hvor der i det konkrete tilfælde kan ske udvidelser eller indskrænkninger i dækningen, hvorved man tilpasser en standarddækning til kundens individuelle behov og ønsker. Forsikringsbetingelserne og eventuelle særlige vilkår er således den juridiske kontrakt – forsikringsaftalen – der er indgået mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet, og som fastlægger den dækning, som forsikringstageren har købt.

Forsikringssag U l985.779

En gårdejer havde tegnet en landbrugsforsikring, som bl.a. dækkede ‘direkte skade’ på dyr ved tilfældig og pludselig udstrømning af vand fra vandinstallationer. Som følge af vandudstrømning fra drikkeventilerne i klimastalden blev ventilationsanlægget afbrudt, og dyrene i stalden døde på grund af iltmangel. Uanset vilkårenes bestemmelsen om ‘direkte skade’ måtte forsikringen dække skaden, der var en ‘typisk’ følge af vandudstrømning i en klimastald.

Forsikringssag AK 21.462

En kortslutning medførte, at vandet i en vaskemaskine kom i kog og blev til damp, hvorved tøjet i maskinen blev ødelagt. Ejerens familieforsikring dækkede skade, der skyldtes kortslutning. Da skaden på tøjet var en ‘nærliggende og naturlig følge’ af kortslutning, var den dækket af forsikringen. En tilsvarende afgørelse findes i AK 26.149.